Identificatie en Registratie


Honden


DogID is de officiële databank voor de identificatie en registratie van honden in België. 

Sinds 1 september 1998 is de identificatie en registratie van honden verplicht.

Dit betekent concreet dat :

 • als een hond bij u geboren wordt, en u de intentie hebt om hem te houden, moet u hem laten identificeren en registreren voor de leeftijd van 8 weken.
 • als u de intentie hebt om een hond te verkopen of weg te schenken, u hem ongeacht de leeftijd moet laten identificeren en registreren.
 • als u een hond koopt of krijgt, hij op voorhand moet zijn geïdentificeerd en een paspoort moet hebben.

Voorwaarden


 • De hond kan pas geregistreerd worden na het plaatsen van een microchip.
 • De hond kan slechts op één naam geregistreerd worden.

Procedure


 • Laat een microchip plaatsen door een dierenarts.
 • De dierenarts vult vervolgens een voorlopig identificatiecertificaat in. U krijgt daarvan een kopie en het paspoort van uw hond.
 • De dierenarts verzendt het certificaat naar DogID de databank voor de identificatie en registratie van honden in België.
 • Als uw gegevens en de gegevens van uw hond verwerkt zijn, ontvangt u een registratiebewijs. Het bewijs bestaat uit twee zelfklevende etiketten die u in het paspoort van uw hond moet kleven.

Wijzigingen melden


Samen met het registratiebewijs ontving u ook een kaartje waarmee u wijzigingen kunt melden.

Dat kaartje moet u zo snel mogelijk terugsturen naar DogID bij volgende wijzigingen:

 • overlijden van de hond
 • verhuis
 • verandering van eigenaar: Wie de hond verkoopt of weggeeft, moet dat melden aan DogID. De koper moet het paspoort van de hond onmiddellijk meekrijgen bij de verkoop. Na enkele weken krijgt de koper een etiket met de nieuwe gegevens die in het paspoort moeten gekleefd worden. 

Katten


CatID is het officiële platform voor de registratie van katten. Dit gebeurt volledig online. Het platform, een initiatief van de drie Belgische Gewesten (Vlaanderen, Wallonië, Brussel), maakt het mogelijk om de gegevens van huiskatten op het Belgische grondgebied centraal te verzamelen en geeft, door deze te koppelen aan hun verantwoordelijken, een beter overzicht van de populatie.

Sinds 1 november 2017 is de officiële databank voor de registratie en identificatie van katten veranderd. Voorheen kon men terecht bij IDchips. Sinds 1 november is dit overgeschakeld naar CatID. Normaal gezien zijn alle katten geregistreerd voor 1 november bij IDchips overgezet naar CatID. 

Dit betekend concreet dat: 

 • Sinds 1 november 2017 moeten de volgende katten geïdentificeerd zijn (met chip) en worden geregistreerd in de CatID:
  • alle katten jonger dan 12 weken
  • alle katten voor ze weggegeven of verkocht worden. 
 • Als uw kat al is geregistreerd in een andere databank, moet u ze niet opnieuw in CatID registreren.
 • De identifciatie en registratie gebeurt door de dierenarts. Ook wijzigingen in de gegevens (bijv. een adreswijziging) worden door de dierenarts doorgegeven.

Castratie en sterilisatie


 • Sinds 1 september 2014 moet elke kat vóór die verkocht of weggegeven wordt gecastreerd of gesteriliseerd zijn.
 • Uitzonderingen op de castratieverplichting zijn
  • katten die naar een erkende fokker (met HK-nummer) gaan.
  • katten die voor het buitenland bestemd zijn.

Melden overtredingen


Wordt er een kat verkocht of weggegeven die niet gesteriliseerd/gecastreerd is of die niet geïdentificeerd is (met chip)? Dan kan men dat melden. Als er een overtreding wordt vastgesteld, kan een proces-verbaal worden gemaakt, met een administratieve boete tot gevolg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.